Welkom bij Basisschool Leyenbroek
Even voorstellenÖÖÖ..Met ingang van 1 september 2015 zullen Marcel Verhiel en Jos Bemelen het team van Basisschool Leyenbroek  komen versterken.

Marcel Verhiel is sociaal pedagogisch medewerker en Jos Bemelen is schoolmaatschappelijk werker. Beiden zijn werkzaam binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat is sociaal pedagogisch werk?
Bij de sociaal pedagogisch werker kunt u met al u vragen rondom opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in de ontwikkeling van uw kind. Kinderen gaan de wereld om zich heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten, gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet zo goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. De sociaal pedagogisch werker kan u thuis of op school ondersteunen bij uw vragen.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, gaat deze een gesprek met u als ouder/verzorger aan. Samen bespreken jullie de vragen die jullie samen hebben. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

U kunt bij ons terecht als u als ouder  hulp wilt bij, of vragen heeft over bijvoorbeeld, opvoeden, relatieproblemen, problemen op school, grip krijgen op ingrijpende gebeurtenissen en/of financiŽle problemen. Of als uw kind bijvoorbeeld gepest wordt of zelf pest, moeilijk te corrigeren is of veel ruzie heeft.  

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u dit via school regelen of rechtstreeks contact opnemen:

Marcel Verhiel:
mverhiel@piw.nl
046-8506910
06-22914776

Jos Bemelen:
jbemelen@piw.nl   
046-4575700