Welkom bij Basisschool Leyenbroek
Het medezeggenschapsreglement

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden behoort te zijn. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Het voor onze school geldende reglement kunt u hier downloaden.