De oudervereniging

Veel ouders zijn al op de een of andere manier betrokken bij de school. Daarnaast bestaat er een oudervereniging, die ten doel heeft de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

De oudervereniging is actief betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolse activiteiten, zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreis en de sportdag. Ze helpt verder mee bij ouderavonden, afscheidsavond van groep 8 enz.

Aan het begin van het schooljaar vindt de jaarvergadering van de oudervereniging plaats.

De oudervereniging werkt met actieve vrijwilligers enthousiast en met veel plezier aan het realiseren van de activiteiten. Lid worden van het bestuur van de oudervereniging kan ook. U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter Bibi Queis. Of een mail te sturen via DEZE link.

Leden OV Leyenbroek:

 • Bibi Queis - Voorzitter
 • Edmée Wijnen-Verstraelen - Vice-voorzitter
 • Lien Gulikers - Secretaris
 • Mathijs Deguelle - Penningmeester
 • Maartje Huskens - Lid
 • Maaike Hendriks - Lid
 • Elke Koerts - Lid


 

#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes