Welkom bij Basisschool Leyenbroek

De leerlingenraad

Leden van de raad:
Unit 7/8: Mette, Yvar en Quinten
Unit 5/6: Sophie, Liz en Maxime

Aanspreekpunt vanuit mt: Meester Lars

In de huidige school is het aandeel van kinderen in wat ze leren en hoe ze leren niet meer weg te denken. Het samen leven en leren op school geeft veel mogelijkheden om de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten.

Wat vinden zij van de manier waarop wij het onderwijs hebben georganiseerd? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Om ook de stem van onze leerlingen te horen, hebben we er destijds voor gekozen een leerlingenraad in het leven te roepen. In deze raad krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen mening en die van hun medeleerlingen te verwoorden en toe te lichten. Samen met een lid vanuit het managementteam bekijken ze hoe de zaken in en om de school kunnen worden verbeterd, wordt hun mening gevraagd bij beslissingen en hebben ze een stem in de activiteiten van school. Ze doen dit drie keer per jaar en van de bijeenkomsten wordt een verslagje gemaakt.