De leerlingenraad

Leden van de raad:
Unit 7/8: Mette, Yvar en Quinten
Unit 5/6: Sophie, Liz en Maxime

Aanspreekpunt vanuit mt: Meester Lars

In de huidige school is het aandeel van kinderen in wat ze leren en hoe ze leren niet meer weg te denken. Het samen leven en leren op school geeft veel mogelijkheden om de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten.

Wat vinden zij van de manier waarop wij het onderwijs hebben georganiseerd? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Om ook de stem van onze leerlingen te horen, hebben we er destijds voor gekozen een leerlingenraad in het leven te roepen. In deze raad krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen mening en die van hun medeleerlingen te verwoorden en toe te lichten. Samen met een lid vanuit het managementteam bekijken ze hoe de zaken in en om de school kunnen worden verbeterd, wordt hun mening gevraagd bij beslissingen en hebben ze een stem in de activiteiten van school. Ze doen dit drie keer per jaar en van de bijeenkomsten wordt een verslagje gemaakt.
 

#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes