Welkom bij Basisschool Leyenbroek
De oudervereniging

De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Basisschool Leyenbroeken is gevestigd te Sittard, op 1 augustus 1971 opgericht en duurt voort voor onbepaalde tijd.
De vereniging stelt zich -gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen- ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel, met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te optimaliseren, teneinde het welzijn van de leerlingen te bevorderen.

U kunt hier de
volledige statuten van de oudervereniging downloaden.